เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม สนใจอยากเรียนรู้ และบอกเรื่องที่อยากเรียนได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
2
(4 – 8 ส.ค. 2557)
สร้างฉันทะ(เลือกหัวข้อการเรียนรู้)
คำถาม
- เด็กๆ สนใจอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?
เครื่องมือคิด
- walk and talk (น้ำอยู่ตรงไหนบ้างนะ)
- show and share (ผลงานของตนเอง)
บรรยากาศ/สื่อ
- เกม ดีดลูกบอลลงน้ำ
- นิทาน เพื่อนแห่งท้องทะเล
- เพลง ฝนตกพรำๆ ฝนตกจั๊กๆ ฝนตกซ่าๆ
- อุปกรณ์ในการทำงานศิลปะจุดสี .. สำลีพันก้าน  กระดาษทิชชู่  สีน้ำผสมอาหาร..
- อุปกรณ์ในการเล่นเกม .. ลูกบอล  กะละมัง  น้ำ ..
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถามและจัดกิจกรรม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ)
..มาดูกันว่าเด็กๆ จะบอกได้หรือเปล่าว่าอยากเรียนเรื่องอะไร??
- เริ่มต้นสัปดาห์ครูพาเด็กๆ ใส่เสื้อกันฝนเดินตามหาหยดน้ำฝนกัน เขย่าดูตามต้นไม้ หยดน้ำที่ยอดหญ้า ตามกะลาบนพื้นดิน เดินสำรวจรอบๆ โรงเรียน พร้อมกับอุปกรณ์เก็บน้ำของเด็กๆ ถ้าเราเจอหยดน้ำอยู่ตรงไหนเราต้องเก็บมาด้วยนะ
- นำน้ำมาเก็บในขวดเลี้ยงไข่มังกรของเด็กๆ (ถ้าเราเติมน้ำบ่อยๆ ไข่มังกรก็จะโตและอิ่ม)
- ครูพาเด็กๆ เล่นเกม  ดีดลูกบอลลงน้ำ ให้เด็กๆ ได้ทดลองใช้แรงกับพลังการดีดลูกบอล แล้วให้สังเกตว่าต้องใช้พลังมากแค่ไหนลูกบอลถึงจะดีดลงน้ำได้
- ครูให้เด็กๆ ลงมือทำงานศิลปะจุดสี โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องสวยงามและกระดาษไม่ขาด โดยครูอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำงานแล้วลงมือทำพร้อมๆ กัน
- ครูพาเด็กๆ ร้องเพลง ฝนตกพรำๆ ฝนตกจั๊กๆ ฝนตกซ่าๆ พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลง แล้วถามเด็กๆ ว่าอยากเรียนเรื่องอะไร ให้วาดภาพสิ่งที่เด็กๆ อยากเรียนแล้วออกมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
- ครูวาดภาพสิ่งที่ทุกคนอยากเรียนรวมๆ กันไว้บนกระดาน แล้วให้เด็กๆ สังเกตว่า น่าจะต้องมีคำว่าอะไรมาเกี่ยวข้องและอยู่บนกระดานด้วยกันอีกบ้าง แล้วเลือกสิ่งที่ตรงใจเด็กๆ มากที่สุด ตั้งชื่อเรื่องที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
..เด็กๆ บอกได้ไหมว่ารู้จักอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับน้ำ..
ชิ้นงาน
- จุดสี
- ภาพวาดสิ่งที่อยากเรียน
ภาระงาน
- เล่นเกมดีดลูกบอลลงน้ำศิลปะจุดสี
- ตั้งชื่อเรื่องที่อยากเรียน
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : ตามหาหยดน้ำจากที่ต่างๆ  
- เปรียบเทียบ : เรื่องที่เราและเพื่อนๆ อยากเรียนๆ   
- ลงมือทำ : งานศิลปะจุดสี
- ด้านภาษา : บอกชื่อสิ่งที่อยากเรียนรู้ ตั้งชื่อเรื่อง
- ด้านคณิตศาสตร์ : วัดระดับน้ำ
2.ทักษะชีวิต
- ทำงานศิลปะตามจินตนาการและขั้นตอนจนเสร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้สีในการทำงานตามจินตนาการ
- เข้าใจตนเองและบอกความต้องการของตนเองได้
- สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- บอกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
3.ทักษะสังคม
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- ตั้งชื่อเรื่องที่จะเรียนร่วมกันได้
- เล่นเกมร่วมกันได้
- รู้จักการรอคอย
- แบ่งปันสิ่งของและพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข


สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
5 ความคิดเห็น:

 1. - นักเรียนรู้จักวิธีการกักเก็บน้ำโดยมีความพยายามในการค้นหาหยดน้ำฝนที่เกาะตามใบไม้ใบหญ้า เขย่าๆ เอาแก้วน้ำมารอง แล้วสังเกตระดับน้ำของตนเองที่หามาได้
  - และทุกคนก็ตื่นเต้นได้อีกครั้งเมือมีรถดับเพลิงเข้ามาเติมน้ำข้างหลังโรงเรียน เด็กๆ นำแก้วน้ำของตนเองไปรองน้ำที่ไหลจากท่อน้ำของรถดับเพลิงและพยายามประคองแก้วใบเล็กที่มีน้ำเต็มแก้วกลับมาที่โรงเรียน ต่างคนต่างเดินด้วยความระมัดระวัง และก็นำน้ำกลับมาได้จนถึงห้องเรียน มาเปรียบเทียบระดับน้ำกันดู บางคนก็ไม่เหลือสักหยด ในขณะที่บางคนก็เหลือเต็มแก้วเท่าเดิม เด็กๆ บอกเหตุผลของตนเองได้ว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไร เช่น น้ำหก.. เดินหกล้ม.. แก้วคว่ำ..

  ตอบลบ
 2. - เด็กๆ เทน้ำให้ไหลลงไปตามรางน้ำได้ เปรียบเทียบน้ำในแก้วก่อนที่จะเทลงในรางน้ำและในแก้วใต้รางน้ำ เมื่อครูถามว่าระดับน้ำเปลี่ยนไปได้อย่างไร น้ำหายไปไหนตั้งครึ่งแก้ว ทำไมไม่ไหลกลับลงมาทั้งหมด เด็กๆ มองหา สังเกตรอบๆ ตัวเพื่อที่จะหาคำตอบ แต่สุดท้ายทุกคนก็ยังสับสนอยู่ ไม่มีใครบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ครูจึงให้นักเรียนทดลองซ้ำอีกรอบ อีกรอบ และอีกรอบ เมื่อผ่านการสังเกตในกระบวนการเดิมหลายๆ รอบเด็กๆ ก็เริ่มมองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น และตอบคำถามได้ตามที่ตนเองสังเกตเห็นระหว่างการทดลอง

  ตอบลบ
 3. - เด็กๆ สามารถใช้สำลีพันก้านชุบสีน้ำแล้วแตะลงบนกระดาษทิชชู่ให้สวยงาม มีข้อแม้ว่าว่าทำอย่างไรไม่ให้กระดาษขาด ด้วยความพยายามของเด็กๆ จะต้องดูและทั้งกระดาษไม่ให้ขาดและใหมีลวดลายสวยงาม แต่ก็ยังมีอยู่ 1-2 คน ที่เผลอหลงความงามของสีจนลืมยั้งมือ กระดาษแผ่นบางก็ขาดลง

  ตอบลบ
 4. - เด็กๆ บอกสิ่งที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้ บ้างก็ว่าอยากเรียนเรื่องปลาโลมา เรื่องทะเล เรื่องว่ายน้ำ เรื่องดำน้ำ..เด็กๆ วาดภาพประกอบความคิดของตนเองได้ แต่รายละเอียดของภาพยังไม่ค่อยมี มองดูเฉยๆ จะยังบอกอะไรไม่ได้ แต่พอเด็กๆ บรรยายภาพออกมาก็น่ารักมากๆ ทีเดียว ทุกคนมีความคิดเป็นแบบของตนเอง จะมีคนที่ชอบมอนสเตอร์ ชอบเบ็นเท็น ชอบปลา สิ่งเหล่านั้นก็ยังคงเข้ามามีส่วนในการเป็นตัวละครในระหว่างกรบรรยายภาพให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง
  - และแล้วการตั้งชื่อเรื่องที่อยากเรียนก็เกิดขึ้น เด็กๆ บอกความต้องการของตนเองโดยเริ่มจากการหาคำสวยๆ ที่ชอบและเกี่ยวข้องกับน้ำ เริ่มได้ทีละนิด ชามิลบอกว่ามิลชอบคำว่าสายรุ้ง จะต้องมีคำนี่ด้วยนะ ปรรณอยากเรียนดำน้ำก็นึกถึงเรือดำน้ำ ปรรณอยากให้มีเรือดำน้ำด้วย แล้วเราจะให้เรือดำน้ำมาทำอะไรล่ะ เด็กๆ หลายคนทำท่าคิด ปรรณอยากให้ปลาพ่นฟอง ตาต้าก็ชอบเล่นฟองนะ พุทธโธบอกว่า ปลาพ่นฟองได้ด้วย ครูพยายามที่จะจับประเด็นที่เด็กๆ คุยกัน แล้วเลือกคำขึ้นมาวางให้เด็กๆ พร้อมกับวาดภาพประกอบเพื่อให้เด็กๆ เห็นภาพไปด้วย ในที่สุดเราก็ได้ชื่อเรื่องนี้ว่า Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง

  ตอบลบ
 5. - เด็กๆ บอกสิ่งที่ตนเองรู้จักเกี่ยวกับน้ำว่า ..น้ำทะเลมันเค็มมากเลยนะ(ตาต้า) ..กุ้งลอปสเตอร์อยู่ในน้ำ มันแข็งแรงมาก(ปรรณ) ..สายรุ้งมีสีหลายสี(ชามิล) ..เรือดำน้ำมีใบพัด มีที่เป่าฟอง(ปรรณ) ..

  ตอบลบ