เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week10

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม กล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามสถานการณ์
Week
Input
Process
Out put
Outcome
10
(29 ก.ย. – 3 ต.ค. 2557)
สรุปเนื้อหาเรื่องน้ำใน Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
คำถาม
- เด็กๆ รู้จักน้ำได้ดีแค่ไหน?
เครื่องมือคิด
- show and share (ผลงานของตนเอง)
บรรยากาศ/สื่อ
- ทดลอง เทน้ำในภาชนะต่างๆ
- อุปกรณ์ในการแป้งโด
- อุปกรณ์ในการทดลอง .. ขวดน้ำ  แก้วน้ำ  น้ำ  สีน้ำ..
- อุปกรณ์ในการทำขนมวุ้น
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถามและจัดกิจกรรม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ)
- ครูและเด็กๆ สรุปองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำ โดยทำแผนผังองค์ความรู้ร่วมกัน
- เด็กๆ เตรียมตัวฝึกซ้อมการแสดงในงานวันงอกงาม
- การแสดงสรุปการเรียนรู้  วันงอกงาม วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
ชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำ
ภาระงาน
- ฝึกซ้อมการแสดง
- แสดงสรุปการเรียนรู้  วันงอกงาม วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : ชิ้นงานที่ผ่านมาสื่อถึงอะไรได้บ้าง  
- เปรียบเทียบ : ชิ้นงานต่างๆ     
- ลงมือทำ : ฝึกซ้อมการแสดง
- ด้านภาษา : พูดบทละครได้
- ด้านคณิตศาสตร์ : นับจำนวนชิ้นงาน
2.ทักษะชีวิต
- วางแผนการแสดง
- เลือกบทบาทที่เหมาะกับตนเองได้
- เข้าใจตนเองและบอกความรู้สึกต่อสิ่งสัมผัสได้
- สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
3.ทักษะสังคม
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- ใช้อุปกรณ์ในการทดลองร่วมกันได้
- รู้จักการรอคอย
- แบ่งปันสิ่งของและพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
- กล้าแสดงออก


สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

2 ความคิดเห็น:

 1. - เด็กๆ ตั้งใจฝึกซ้อมการแสดงสำหรับวันงอกงามได้ดีพอสมควร
  - วันแสดงจริงเด็กๆ ค่อนข้างสับสนเนื่องจากมีท่านผู้ชมเยอะมาก แต่ทุกคนก็พยายามที่จะแสดงศักยภาพของตนเองได้ดีมาก
  - เด็กๆ ชอบเคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างอิสระมากกว่าการทำตามท่าทางที่ถูกจำกัดพื้นที่

  ตอบลบ
 2. งานงอกงามของน้อง อ.1 มีกิจกรรมดังนี้ค่ะ
  Part 1 การแสดงประกอบเพลง เวลาประมาณ 9.30 น. - 10.30 น.
  1. ฉลามสาวน่ารัก กับการเต้นประกอบเพลง F. Fish ปลา (เกล้า อุ่นอุ่น และนานา)
  2. หนุ่มน้อยนักพายเรือกับจระเข้แสนซน กับการเต้นประกอบเพลง Row row row your boat (ทิกเกอร์
  ปรรณ พุทธโธ ข้าวปั้น และชามิล)
  3. นักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองกับหมอหนุ่มรูปหล่อมาสาธิตการช่วยชีวิตคนจมน้ำ (เกษตรและตาต้า)
  4. สายรุ้งงามกับการเต้นประกอบเพลง Rainbow (ฮาร์ท และเพื่อนๆ)
  5. ก้อนเมฆน้อยเริงระบำ (ทุกคน)
  Part 2 การผจญภัยกับสายน้ำ เวลาประมาณ 10.30 น. - 11.30 น.
  1. ด่านเข้าถ้ำปากฉลาม
  2. ด่านแรงดันน้ำ
  3. ด่านระเบิดสีน้ำ
  4. ด่านคลานหาสมบัติ

  ตอบลบ