เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม กระตือรือร้น สนใจสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว  
Week
Input
Process
Out put
Outcome
1
(28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557)
สร้างฉันทะ(กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้)
คำถาม
- มีอะไรอยู่รอบๆ ตัวเราบ้างนะ?
เครื่องมือคิด
- walk and talk (สิ่งรอบๆ ตัว)
- show and share (ผลงานของตนเอง)
บรรยากาศ/สื่อ
- เกม “หาสมบัติในน้ำแข็ง”
- นิทานหยดน้ำผจญภัย
- คลิปวีดีโอ การเดินทางของหยดน้ำ
- อุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์ ..กระดาษแข็ง  กาว  สีน้ำ  สำลี  แปรงสีฟันอันเก่า  ลูกบอลหลากสี  ผ้าขาวบาง  ..
- อุปกรณ์ในการเล่นเกม .. แก้วน้ำ  กะละมัง  ลูกแก้ว ..
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถามและจัดกิจกรรม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ)
..มีคำถามอยู่ว่า เด็กๆ เห็นอะไรที่อยู่รอบๆ ตัวเราบ้าง??
- ครูพาเด็กๆ เดินสำรวจรอบๆ โรงเรียน ดูสิ่งต่างๆ ไปเรื่อยๆ ชี้ชวนดู และพูดคุย ตั้งคำถามให้เด็กๆ ร่วมสังเกต
- ครูมีอุปกรณ์วิเศษที่นำมาด้วยคือ มีดเล่มเล็ก เผื่อเจออะไรก็ลองๆ ตัดๆ แงะๆ ดู
- นำสิ่งที่ได้จาการสำรวจมาใช้เพื่อสร้างชิ้นงาน ปั๊มสี โดยนำสิ่งเหล่านั้นมาจุ่มสีน้ำแล้วปั๊มลงบนกระดาษ
- ครูพาเด็กๆ ชมคลิปวีดีโอ การเดินทางของหยดน้ำ เล่านิทาน หยดน้ำผจญภัย แล้วตั้งคำถามว่า เด็กๆ เห็นอะไรบ้าง เกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้ ??
- ครูและเด็กๆ ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานตัวละครจากนิทาน โดยครูอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำงานแล้วลงมือทำพร้อมๆ กัน
- ครูพาเด็กๆ เล่นเกมหาสมบัติในน้ำแข็ง โดยครูนำสมบัติลงไปซ่อนไว้ในน้ำแข็ง ผสมน้ำทิ้งไว้ให้เย็นจัดแล้วให้เด็กๆ ใช้มือล้วงไปหยิบของ
- ครูพาเด็กๆ ทำน้ำส้มสายรุ้งนำมาดื่มด้วยกัน แล้วให้เด็กๆ บอกรสชาติและความรู้สึกที่ได้รับ
..จากกิจกรรมทั้งหมดนี้เด็กๆ จะบอกได้ไหมนะว่ามีอะไรบ้างที่อยู่รอบๆ ตัวเรา..
ชิ้นงาน
- ปั๊มสี
- หยดน้ำ
- ก้อนเมฆ
- สายรุ้ง
- ตุ๊กตารับลมฝน
ภาระงาน
- เล่นเกมหาสมบัติในน้ำแข็ง
- ทำงานประดิษฐ์
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : สิ่งต่างๆ รอบตัว  
- เปรียบเทียบ : สิ่งของจากที่ต่างๆ   
- ลงมือทำ : งานประดิษฐ์
- ด้านภาษา : บอกชื่อสิ่งต่างๆ ที่พบได้ เช่น น้ำ หิน ใบไม้ ทราย ..
- ด้านคณิตศาสตร์ : นับจำนวนของที่นำมาใช้งาน
2.ทักษะชีวิต
- ทำงานประดิษฐ์ตามขั้นตอนจนเสร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้สีในการทำงานตามจินตนาการ
- เข้าใจตนเองและบอกความต้องการของตนเองได้
- สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
3.ทักษะสังคม
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- เล่นเกมร่วมกันได้
- รู้จักการรอคอย
- แบ่งปันสิ่งของและพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


3 ความคิดเห็น:

 1. - เด็กๆ สามารถรินน้ำใส่แก้วได้ โดยที่ไม่ทำน้ำหกเลอะเทอะ และมัสมาธิฟังระหว่างที่รินน้ำ เมื่อครูออกคำสั่งว่า หยุด ก็สามารถหยุดได้ทันที
  - เด็กๆ มีความเข้าใจตนเองว่าตนเองชอบสีอะไร เมื่อครูถามว่าจะเติมสีอะไรลงในน้ำดีนะ เด็กๆ แต่ละคนก็จะบอกสีตามที่ตนเองชอบทันที ทดลองคนๆ เขย่าๆ ได้
  - เด็กๆ สนใจอยากจับน้ำแข็งเล่นกันมากเมื่อครูนำมาให้ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำน้ำสัมสายรุ้ง แต่เมื่อครูบอกเหตุผลว่า ถ้าเราจับน้ำแข็งเล่นอาจจะเป็นอันตรายได้นะ เด็กๆ ก็เข้าใจและห้ามตัวเองได้ว่าไม่ควรทำและรอคอยได้ แต่น้องชามิลยังมีแอบมาแตะน้ำแข็งเล่นครั้งแล้วครั้งเล่า เด็กๆ บอกชื่อส่วนผสมต่างๆ ที่ใส่ลงในน้ำส้มสายรุ้งได้ มีบางอย่างที่สับสนคือน้ำตาลกับเกลือ ชิมแล้วก็ยังงงว่าจะเรียกว่าอะไรดี แต่เด็กๆ บางคนก็บอกรสชาติได้ว่า เค็มหรือหวาน เมื่อได้ชิมน้ำที่ทำสำเร็จแล้วเด็กๆ ก็บอกรสชาติและความรู้สึกที่โดนใจนี้ได้ว่า ...สดชื่นจัง.. เหมือนมะนาว..เย็นๆ ดีนะ ..เปรี้ยวๆ ..หวาน.. อร่อยๆ ..

  ตอบลบ
 2. - เด็กๆ ตั้งใจฟังนิทานกันได้พอสมควร ช่วงแรกๆ ยังไม่ค่อยสนกันสักเท่าไหร่ แต่ช่วงกลางๆ ที่เริ่มมีเหตุการณ์ตื่นเต้นทุกคนก็จะหันมาตั้งใจฟังกัน เด็กๆ จะชอบและสนใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ การผจญภัยแล้วเจอเจอเหตุการณ์ระทึกใจ เด็กๆ สามรถตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ดี และก็จะพยายามที่จะแสดงตัวเป็นฮีโร่ขอเข้าไปช่วยเหลือตัวละครที่อยุ่ในนิทานด้วยตนเอง
  - เด็กๆ ตั้งใจทำงานประดิษฐ์กันมาก เลือกหยิบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานได้ตามคำแนะนำ ฟังและสังเกตวิธีการจากที่ครูสาธิตและปฏิบัติตามได้ด้วยตนเองค่ะ
  - เด็กๆ ลองใช้แปรงสีฟันอันเก่าพ่นสีน้ำให้เป็นฝอยๆ ลงบนสำลีที่ประดิษฐ์ก้อนเมฆได้บ้าง แต่ส่วนใหย่แล้วจะไม่ค่อยมีแรงดีดมากนัก สีจึงลงเป็นหยดใหญ่ๆ มากกว่าที่จะเป็นฝอยๆ
  - เด็กๆ มีทักษะการระบายสีได้ดีขึ้นค่ะ ระบายภาพหยดน้ำได้ทั่วๆ และบางคนก็มีน้ำหนักมือที่แข็งแรงมากขึ้น สีจึงเข้มและชัดเจนมากขึ้นค่ะ
  - เด็กๆ ตื่นเต้นที่จะได้ประดิษฐ์ตุ๊กตารับลมฝน(คุณครูตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเองค่ะ) ทุกคนสนใจเลือกลูกบอลที่เป็นสีๆ โดยไม่ลืมว่าจะต้องเลือกสีที่ตนเองชอบ รับอุปกรณ์ไปหลายๆ ชิ้นถือไว้กับมือตนเองและดูแลได้จนกว่าจะทำเสร็จ มีบางคนหลงทำลูกตาของตุ๊กตาหายไป เพื่อนๆ ก็ช่วยกันหานะ แต่ไม่เจอคุณครูก็เลยต้องให้ไปใหม่และกำชับว่าดูแลดีๆ นะคะ แล้วเด็กๆ ก็ตั้งชื่อตุ๊กตาของตนเองได้ตามจินตนาการที่มี เช่น ชื่อหยดน้ำ.. ชื่อก้อนเมฆ.. ชื่อไดโนเสาร์.. ชื่อเบ็นเท็น.. ชื่อลูกโป่ง..

  ตอบลบ
 3. - เด็กๆ เล่นเกมหาสมบัติในน้ำแข็ง มีเสียงเด็กๆ บ่นมาว่า มันเย็นจนมือชาไปหมดแล้วนะคุณครู บางคนก็ถอดใจบอกว่า ไม่ไหวแล้ว บางคนก็อดทนได้ ขอล้วงหลายๆ รอบ สุดท้ายก็เก็บสมบัติออกจากน้ำแข็งได้จนหมด เก่งจริงๆ เลยค่ะ

  ตอบลบ